Możecie pomóc fundacji, dokonując wpłaty na poniższe konto:

   Bank Zachodni WBK S.A.

 1 .Konto do wpłat darowizn na cele statutowe fundacji W PLN:
 PL    09 1090 1056 0000 0001 3641 1468
   

 

Przyjmujemy również pomoc w naturze (produkty żywnościowe, odzież), którą następnie przekazujemy potrzebującym.