Refugees

Wśród obywateli, porzucających swoją ojczyznę, zawsze była duża liczba aktywnych i twórczych osób. Ciężko obliczyć realne straty w zasobach ludzkich kraju po wielu rewolucjach, wojnach i innych kataklizmach społecznych, które odcisnęły piętno na losie ludzi.

Wcześniej ludzie porzucali miejsce zamieszkania, aby wyjechać na zarobek, a teraz – z powodu działań wojennych prowadzonych w Donbasie mieszkańcy okupowanych terenów uciekali z rodzinnych miejsc, obawiając się o swoje życie i zdrowie.

Do tej grupy należą obywatele zmuszeni do wyjazdu poza granice swojego stałego miejsca zamieszkania z powodu działań wojennych i okupacji. Wyjeżdżają, aby ratować życie własne i swoich bliskich, aby uniknąć przemocy fizycznej i psychicznej czy prześladowań na tle politycznym.

Liczba uchodźców na daną chwilę przekracza 1,7 mln osób.

Z czym borykają się przesiedleńcy? Jednym z głównych problemów uchodźców z Donbasu jest mieszkanie, zatrudnienie, zameldowanie, ochrona majątku, odzyskanie utraconych praw obywatelskich i społecznych. Wielu z nich zostało pozbawionych nie tylko sposobu życia, do którego przywykli, ale także pracy, własnego biznesu, majątku ruchomego oraz nieruchomości. Wielu przesiedleńców doznawało przemocy fizycznej oraz psychicznej, straciło swoje rodziny i bliskich. Bywa tak, że po przeprowadzce w inne miejsce doświadczają nie tylko ciężaru życia codziennego, ale także różnych form dyskryminacji podczas przyjmowania do pracy, poszukiwania mieszkania, otrzymywania świadczeń społecznych itd.

Miejscowe budżety praktycznie nie przewidują środków na przesiedleńców. Dlatego dla organów samorządów terytorialnych i władzy wykonawczej przyjezdni to nowa kula u nogi, której urzędnicy starają się nie zauważać.

Wśród tych przyjezdnych są osoby, które straciły swój majątek lub środki do życia, nie mogą wrócić do domów z powodów politycznych, jest wielu inwalidów, małych dzieci, starszych osób i samotnych matek.  Ludzie ci muszą zaczynać zycie praktycznie od nowa: szukać mieszkania, pracy, zorganizować życie codzienne.

Nasza fundacja wraz z Tobą nie może pozostać obojętna, gdy ważą się losy tych ludzi. Dlatego powstał ten program

.