Przedstawicielstwo na Ukrainie

Przedstawicielstwo naszej fundacji na Ukrainie zostało założone w  mieście Mariupol położonym na wybrzeżu Morza Azowskiego w strefie działań wojennych, 20 km od linii demarkacyjnej strefy wojennej w Donbasie.

W Mariupolu, drugim co do wielkości mieście w obwodzie donieckim, którego liczba mieszkańców wynosi 500000, znajduje się tylko 1 schronisko dla zwierząt, liczebność którego nie przekracza 150 podopiecznych.

Liczba bezdomnych psów sięga około 2975, bezdomnych kotów nie liczono, jednakże szacuje się, że ich liczebność przekracza liczbę psów 4- lub 5-krotnie.

W związku z tym, że działania wojenne prowadzone są w bliskiej odległości, a okoliczne wsie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone, ludzie opuścili swoje domy rodzinne, nie zabierając ze sobą swoich pupili. Zwierzęta, wcześniej domowe a w tej chwili szwendające się po ulicach, w ogromnej ilości przemieściły się bliżej w kierunku miasta, gdzie można zdobyć pożywienie.

W chwili obecnej próbujemy pomóc szwendającym się zwierzętom poprzez dokarmianie, objęcie opieką weterynaryjną i pielęgnację.