Children

Konflikt zbrojny, trwający w południowo-wschodniej Ukrainie z różną intensywnością, wkracza już w piąty rok, dzieci potrzebują natychmiastowej pomocy humanitarnej.

Wzrost liczby dzieci (mowa tu o kolejnych 420 tysiącach dziewczynek i chłopców), które potrzebują pomocy, związany jest z trwającymi działaniami wojennymi i nieustannym pogarszaniem się

warunków życia we wschodniej Ukrainie. 1,7 mln osób było zmuszonych do opuszczenia tych terenów, wiele rodzin straciło źródła dochodu oraz dostęp do pomocy społecznej, a także do służby zdrowia. Ponadto koszty życia znacznie wzrosły.

„Ten niewidoczny stan wyjątkowy to kryzys, o którym większość świata już zapomniała. Przez ostatnie trzy lata dzieci na wschodzie Ukrainy żyją w nieustannym strachu przed nieprzewidywalnymi działaniami wojennymi i ostrzałem. Ich szkoły zostały zniszczone, maluchy były zmuszone porzucić swoje domy, przez co straciły dostęp do takich dóbr jak ogrzewanie i woda”.

Należy zaznaczyć, że setki przypadków naruszenia reżimu przerwania ognia codziennie zwiększają ryzyko niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia oraz wystąpienia traum psychicznych.

„Sytuacja jest szczególnie

dramatyczna dla około 200 tysięcy osób żyjących w odległości 15 kilometrów z obu stron od linii konfliktu na wschodzie Ukrainy – linii dzielącej tereny na strefę wpływu rządu i strefę, która mu nie podlega, gdzie działania wojenne są najbardziej intensywne”.

19 tysięcy dzieci żyjących w tej strefie narażone jest na wybuchy min i niewypałów, natomiast 12 tysięcy dzieci żyje w miejscowościach, które znajdują się pod ostrzałem przynajmniej raz w miesiącu. Tysiące dzieci zmuszone są do regularnego chowania się w schronach bombowych. Ponadto nauczyciele, psychologowie oraz rodzice informują o symptomach ciężkiego stresu

psychospołecznego u dzieci, m.in. o koszmarach nocnych, agresji, samoizolacji społecznej i panice wywoływanej przez głośne dźwięki.

Ponad 740 szkół – czyli co piąta na terenie objętym działaniami wojennymi – zostało zrujnowanych lub uszkodzonych.

Po tych czterech koszmarnych latach dzieci na Ukrainie potrzebują pomocy humanitarnej i wycz

ekują nastania pokoju, aby ich niepotrzebne cierpienie wreszcie się skończyło.

Pomóżmy dzieciom razem…