No products in the basket.

Contacts

Aleja Jana Pawła II 61-219, 01-031 Warszawa

serceaniola@serceaniola.pl

+48 512 762 078

Category: ABOUT US

ABOUT US

Our Branch in the Ukraine

Przedstawicielstwo naszej fundacji na Ukrainie zostało założone w  mieście Mariupol położonym na wybrzeżu Morza Azowskiego w strefie działań wojennych, 20 km od linii demarkacyjnej strefy wojennej w Donbasie.

W Mariupolu, drugim co do wielkości mieście w obwodzie donieckim, którego liczba mieszkańców wynosi 500000, znajduje się tylko 1 schronisko dla zwierząt, liczebność którego nie przekracza 150 podopiecznych.

Liczba bezdomnych psów sięga około 2975, bezdomnych kotów nie liczono, jednakże szacuje się, że ich liczebność przekracza liczbę psów 4- lub 5-krotnie.

W związku z tym, że działania wojenne prowadzone są w bliskiej odległości, a okoliczne wsie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone, ludzie opuścili swoje domy rodzinne, nie zabierając ze sobą swoich pupili. Zwierzęta, wcześniej domowe a w tej chwili szwendające się po ulicach, w ogromnej ilości przemieściły się bliżej w kierunku miasta, gdzie można zdobyć pożywienie.

W chwili obecnej próbujemy pomóc szwendającym się zwierzętom poprzez dokarmianie, objęcie opieką weterynaryjną i pielęgnację.

ABOUT US

Gpdr

Prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami

RODO

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęly obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Fundacja Dobroczynna Serce Aniola realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś wypełniając formularz rejestracyjny na naszej stronie. Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres, czy adres email.

Jeżeli otrzymujesz nasz newsletter, tj. maile, które co jakiś czas trafiają na Twoją skrzynkę z informacją o nowych postach na forum przetwarzamy twój adres email, nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Fundacja Dobroczynna Serce Aniola z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 61/219, 01-031 Warszawa, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

KRS 0000725030, NIP 9522177771, REGON 369804244

Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

– przesyłając email na adres: serceaniola@serceaniola.pl albo

– pisemnie, pocztą na adres: 

Fundacja Dobroczynna Serce,  al. Jana Pawła II 61/219, 01-031 Warszawa
Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Może się też zdarzyć, że skorzystamy z prawa do przetwarzania Twoich danych w celu poinformowania Cię o organizowanych przez fundacją imprezach, zbiórkach pieniędzy, czy ich wyniku, także poprzez wyświetlanie Tobie, w serwisach internetowych osób trzecich informacji promujących naszą działalność i poszczególne zbiórki. Takie przetwarzanie danych służy realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Możemy więc, co jakiś czas, przesyłać informacje o naszej działalności w tym o naszych nowych narzędziach wspomagających dobroczynność, wysyłając email, wyświetlając Tobie materiał informacyjny w związku z korzystaniem przez Dla takich działań podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przy czym nie będziemy przesyłać informacji na Twój adres email, oraz na numer Twojego telefonu jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.

Jeżeli nie chcesz wiedzieć co się u nas dzieje lub nie interesują Cię nasza działalność . Natychmiast przestaniemy dane w tym celu przetwarzać.

Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów informacyjnych w serwisach internetowych oraz wysyłki maili (adresy email) oraz usługi bramki sms (numery telefonów). Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej – im również przekazujemy dane osobowe.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane, jeżeli zostały podane w formularzu rejestracyjnym na stronie fundacji ,  przetwarzane są tak długo, jak długo istnieje Twój profil na naszej stronie ( profil użytkownika można samodzielnie usunąć lub zwrócić się do nas o wykonanie tej czynności )
Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji na koncie płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

Jeżeli przetwarzamy twój adres email w związku z przesyłką newslettera, robimy to dopóki nie cofniesz zgody na wysyłanie newslettera oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Ciebie od nas roszczeń w związku z newsletterem, w tym w szczególności w związku z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą.

1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2. Prawo do sprostowania

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

3. Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7. Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

ABOUT US

Terms and Conditions

PAYMENT TERMS AND CONDITIONS

I. Webmaster

The website www.serceaniola.pl is run by Fundacja Dobroczynna Serce Anioła (hereinafter referred to as 'the Foundation') with its registered office and address in Warsaw, Ogrodowa 37/11 00-873 Warszawa, registered in the Register of Associations of the National Court Register, run by the District Court for the capital city of Warsaw, in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under reference 0000725030, NIP 9522177771, REGON 369804244

II. Donor

The donor may be an adult natural or legal person, or legal entity with limited legal capacity, hereinafter referred to as "Donor".

III. Time of making donation

1. Donations can be made 24 hours a day. 2. Foundation is not responsible for interruptions in access to the Foundation’s service and Przelewy24 service.

IV. Forms of donations to the Foundation

Donations to the Foundation can be made by one of the following payment methods. Online payment service i.e. using payment cards and by electronic transfer is carried out by Przelewy24.

a) electronic transfers are made in this way that the Donor making the donation, after choosing a bank to make a donation, is redirected to the bank's trading service. After logging in, the Donor receives an acceptance transfer form with the appropriate amount, transfer reference and recipient’s details. After transfer acceptance, the Donor returns to the Foundation's website. The payment may be made through payment methods currently accepted by Przelewy24.

b) payment cards – payments can be made by payment cards currently supported by Przelewy24.

c) donations transfered directly into the bank account of Fundacja Dobroczynna Serce Aniola (al. Jana Pawła II 61/219, 01-031 Warszawa): Santander Bank Polska S.A. Nr PL 09 1090 1056 0000 0001 3641 1468

V. Donations’ Allocations

1. Donations made through the www.serceaniola.pl website will be appropriated to Foundation’s activities, in accordance with the statutes of the Foundation, and, in particular, to: a) free delivery of food, clothing, drugs, aid measures etc., for those in need who are victims of the war, civil war, armed conflict or a natural disaster;

b) financing of medical care for people and animals being victims of the war, civil war, armed conflict or a natural disaster;

c) education for children and youth from the war-torn, civil war, armed conflict or natural disaster areas, at all levels, i.e. in particular primary schools, junior high schools, secondary schools, undergraduate education, masters courses, postgraduate studies;

d) awarding scholarships to the youth from war-torn, civil war, armed conflict or natural disaster areas to enable education at all levels, i.e. in particular primary schools, junior high schools, secondary schools, undergraduate education, masters courses, postgraduate studies;

e) organising and financing educational conferences and seminars, and also the ones promoting the idea of people-to-people solidarity in terms of aid for victims of war, civil war, armed conflict or natural disaster;

f) participation in national, EU, and international cooperation programmes on aid to victims of war, civil war, armed conflict or natural disaster;

g) organising conferences, debates, meetings, readings, lectures, competitions for scientific works, and environmental reunions in the field of humanities and social sciences;

h) creating reports on the Foundation's objectives;

i) preparation of expert analyses and opinions on legislative drafts;

j) releasing publications in the field of social sciences;

k) organising and conducting research work in the field of social sciences;

l) promoting the Foundation's objectives in the media. 2. Online donations through the website (www.serceaniola.pl) are not refundable.

VI. Personal Data Security Policy

1. In accordance with the Personal Data Protection Act of 29th August, 1997 (and its subsequent amendments) the Foundation ensures the protection of all personal data obtained as a result of carrying out statutory activities and implementation of Doner’s donations to the Foundation in www. serceaniola.pl service.

2. The Foundation ensures that Doners’ personal data will be processed solely for the purposes of implementation of the donation and (in case of Donor’s approval) for the purposes of the Foundation's statutory activities.

3. Paying online is synonymous with consent to process freely given personal data to make this payment.

4. The Foundation is the data controller. The owner of Przelewy24 service is the data administrator, within online payment service.

5. In the cases and on the basis of the principles specified in the Personal Data Protection Act of 29th August, 1997 (Journal of Laws 2002, No. 101, item 926, as amended), the Donor has the right to request the completion, updating, rectification of personal data, temporary or permanent pausing their processing or their deletion if they are incomplete, outdated, fake or they have been collected in violation of the law or they are no longer necessary to achieve the objective for which they were collected, and has the right to make a written request to stop processing his personal data.

6. The Foundation will not process or make the data of Donors available, to other entities, and their donations, without their knowledge and consent.

VII. Final provisions

1. The Foundation reserves the right to unilateral amendments to these Terms and Conditions at any time, for important reasons.

2. Invalidity of one of the provisions of the Regulations does not affect the validity of its other provisions.

3. None of the provisions of these Terms and Conditions is not intended to infringe the rights of the Donor. Nor can it be interpreted in this way, since in case of inconsistency of any part of the Regulations with the applicable law, the Foundation declares absolute compliance with the law instead of contested provision of the Terms and Conditions.

4. The current version of these Terms and Conditions is always available to the Donor and published at www.serceaniola.pl website.

5. In matters not covered by these Regulations applicable legal provisions apply. Any disputes shall be submitted to the competent court.

ABOUT US

Statutes of the Foundation

 1. GENERAL PROVISIONS
 • 1
 1. The foundation operates under the name „Fundacja Dobroczynna Serce Anioła” and it is hereinafter referred to as the „Foundation”.Fundacją”.
 2. The Foundation was established by the declaration of the Founders made in the form of a notarial deed attested by the notary Gabriela Walewska, running notarial office in Warsaw, on 26th October, 2017, on repertory A no. 3671/2017, amended with the notarial deed drawn up by the notary Gabriela Walewska on 21st February, 2018, on repertory A no. 1005/2018.
 3. The Foundation i a legal entity.
 4. The Foundation was set up for an indefinite period of time.
 • 2
 1. The headquarters of the Foundation is Warsaw.
 2. In order to properly achieve its statutory objectives, the Foundation may carry out its activities in the Republic of Poland and abroad.
 3. The Foundation may set up branches and other organisational units at home and abroad, in accordance with the relevant legal provisions of the Republic of Poland or a third country.
 • 3

The supervision of the Foundation's activities shall be exercised by the Minister of Family, Labour and Social Policy.

 1. PURPOSE, SCOPE AND FORMS OF FOUNDATION’S ACTIVITIES 
 • 4
 1. Statutory purposes of the Foundation include activities for and in the sphere of:
  • social assistance, including help for families and people in a difficult life situation and providing equal opportunities for those families and people;
  • activities on professional and social integration and reintegration of people at risk of social exclusion;
  • charitable work;
  • keeping and disseminating national traditions, nurturing Polishness and developing national, civil and cultural awareness;
  • activities for the benefit of national and ethnic minorities and regional language;
  • health protection and promotion;
  • activities for persons with disabilities;
  • employment promotion and support policy for the unemployed and those at risk of dismissal;
  • activities for equal rights between women and men;
  • activities for people of retirement age;
  • activities supporting economic development, including the development of entrepreneurship;
  • activities supporting the development of technology, inventiveness and innovation, and dissemination and implementation of new technical solutions in economic practice;
  • activities supporting the development of local communities;
  • education, teriary education and upbringing;
  • children's and young people's leisure;
  • art, culture, protection of cultural goods and national heritage;
  • promoting physical culture;
  • ecology and animal protection, and maintaining natural heritage;
  • tourism and sightseeing;
  • Security and Public Order;
  • State Defence and actions of the Armed Forces of the Republic of Poland;
  • promoting and protecting freedom and human rights and civil liberties, as well as actions to support the development of democracy;
  • rescue system and civil protection;
  • disaster, natural disaster, armed conflict and war relief, at home and abroad;
  • dissemination and protection of consumer rights;
  • activities for European integration and development of cooperation between societes;
  • promotion and organisation of voluntary service;
  • help for Poles abroad;
  • activities for veterans and repressed persons;
  • promotion of the Republic of Poland abroad;
  • activities for the family, motherhood, parenting, child protection policy;
  • addiction and social patology prevention;
  • activities for non-governmental organisations and other entities engaged in public benefit activities, to the extent specified in the art. 1-32.
 2. The Foundation achieves its objectives by:
 3. free dispensing of food, clothing, drugs, aid measures, etc., for those in need being the victims of war, civil war, armed conflict or natural disaster;
 4. financing of medical care for people and animals being victims of the war, civil war, armed conflict or a natural disaster;
 5. education for children and youth from the war-torn, civil war, armed conflict or natural disaster areas, at all levels, i.e. in particular primary schools, junior high schools, secondary schools, undergraduate education, masters courses, postgraduate studies;
 6. awarding scholarships to the youth from war-torn, civil war, armed conflict or natural disaster areas to enable education at all levels, i.e. in particular primary schools, junior high schools, secondary schools, undergraduate education, masters courses, postgraduate studies;
 7. organising and financing educational conferences and seminars, and also the ones promoting the idea of people-to-people solidarity in terms of aid for victims of war, civil war, armed conflict or natural disaster;
 8. participation in national, EU, and international cooperation programmes on aid to victims of war, civil war, armed conflict or natural disaster;
 9. organising conferences, debates, meetings, readings, lectures, competitions for scientific works, and environmental reunions in the field of humanities and social sciences;
 10. creating reports on the Foundation's objectives;
 11. preparation of expert analyses and opinions on legislative drafts;
 12. releasing publications in the field of social sciences;
 13. organising and conducting research work in the field of social sciences;
 14. promoting the Foundation's objectives in the media.
 • 5

The foundation's statutory activities are activities of public benefit and may be carried out as non-gratitous and gratitous activities.

 • 6
 1. The Foundation may be a member of organisations both governmental and non-governmental, domestic and foreign ones.
 2. to achieve its objectives, the Foundation may support the activity of other legal and natural persons whose activities are consistent with the statutory objectives of the Foundation.
 • FOUNDATION’S ASSETS AND INCOME
 • 7
 1. The Foundation's assets are:
 2. founding capital amounting to 2.000,00 zł (two thousand zloty) and
 3. the income, real estate and movable property, tangible and legal assets, and funds obtained from the Foundation's activity.
 4. The Foundation may also raise funds from: online fundraisers, public donations, subsidies, grants, inheritances, ordinary and specific legacies or donations from legal and natural persons, based in Poland and abroad, bank interest, dividends on share gains and shares in companies, paper profits, income from public benefit activity.
 5. Means of payment, securities, real estate and movable property, and receivables may be the subject of inhereitances, ordinary and specific legacies and donations.
 6. The Foundation keeps the accounts under the principles set out in separate regulations. In the Fundation's accounts, paid and unpaid public benefit acitivities and business activity are extracted to the extent determining revenues, costs and outcome of each of these activities, subject to accounting rules.
 • 8

The income referred to in §7 par. 2 and business income referred to in §10 of the statutes, may be intended only for the purpose of achieving the statutory objectives of the Foundation.

 • 9

The Foundation is not allowed to:

 1. make loans or secure liabilities with the Foundation's assets to members of its bodies or employees and their spouses or partners, their relatives or lineal affinity, lateral relatives or affinity to the second degree, or those adopted, guardianshiped and curationshiped, hereinafter referred in these Statutes to as"close ones”;
 2. transfer the foundation's assets to members of its bodies or employees and their loved ones, on a basis other than that to third parties, in particular if the transfer shall take place free of charge or on preferential terms;
 3. use the foundation's assets for members of its bodies or employees and their loved ones, on a basis other than that to third parties unless it is the use directly resulting from the statutory objective;
 4. purchase on a specific basis goods or services from entities that members of its bodies or Foundation’s employees or their loved ones are involved in, on a basis other than that to third parties or at prices higher than market ones.
 • 10
 1. The Foundation may run, in order to achieve its statutory objectives, both on their own and as well as in partnership with other domestic and foreign entities, a business. For running buiness by the Foundation, the Founders appropriate 1.000,00 zł (one thousand złoty) from the founding capital.
 2. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej obejmować może następujące dziedziny:
 1. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 2. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 3. introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
 4. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 5. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 6. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 7. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 8. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 9. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 10. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 11. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 12. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.13.Z),
 13. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 14. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 15. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 16. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 17. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
 18. działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 19. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 20. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 21. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 22. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 23. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 24. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 25. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
 26. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
 27. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 28. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 29. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 30. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z ),
 31. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 32. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 33. szkoły policealne (PKD 85.41.Z ),
 34. zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A),
 35. szkoły wyższe (PKD 85.42.B)
 36. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 37. nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
 38. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową do działalności charytatywnej
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 3. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.
 1. FOUNDATION BODIES
 • 11
 1. The Foundation operates through the bodies of the Foundation.
 2. The Foundation's body is the Board of Directors as a mandatory body, and the Foundation Board as an optional body.
 1. FOUNDATION BOARD OF DIRECTORS
 • 12
 1. The Board consists of 1 (one) to 4 (four) members. The number of the Board members is determined by the Founders.
 2. The Board consists of the Board members, including the Chairman of the Board of Directors and the Vice-President of the Board of Directors.
 3. The members of the Board of Directors shall be appointed for an indefinite period of time.
 4. The members of the Board of Directors shall be appointed as follows:
 1. The Founder Igor Baginskyi has the right to appoint and revoke one Member of the Board of Directors being the Charman of the Board of Directors;
 2. The Founder Oleksandr Borzenko has the right to appoint and revoke one Member of the Board of Directors being the Vice-President of the Board of Directors;
 3. The Founders Igor Baginskyi and Oleksandr Borzenko, by unanimous decision, have the right to appoint or revoke two Members of the Board of Directors.
 4. In case of Founder’s death or if the Founder is unable to perform his functions, subject to §18 par. 3 and 4 of these Statutes, the member of Board of Directors who was appointed by this Founder, is appointed by the unanimous resolution of the Foundation's Board.
 5. A person sentenced for an offence of wilful misconduct, prosecuted on public charges, or a tax offense shall not be the Member of the Board of Directors.
 1. The term of office of the Board of Directors’ member shall expire as a result of:
 2. death,
 3. resignation in writing, however, subject to this that the resignation is effective upon delivering it to any of the Founders,
 4. The Board of Directors’ member may be dismissed in particular in the case of:
 5. The Board of Directors’ member may be dismissed in particular in the case of:
 1. taking a job that precludes due execution of the functions of Board of Directors’ member,
 2. disease, disability or loss of strength resulting in permanent inability to execute the Board member functions,
 3. not performing the duties of the Board of Directors’ member for more than 1 year,
 4. undue execution of the functions of the Board of Directors’ member,
 5. serious breach of the provisions of the Foundation's statutes,
 6. violation of the provisions of applicable law ruled by a legally-binding decision of the court.
 7. Board of Directors’ operation procedure shall be specified in detail by the Board of Directors’ Rules adopted by the Founders. The Board of Directors may submit to the Founders the draft of Board of Directors’ Rules to be adopted.
 • 13
 1. The Board of Directors runs Foundation’s issues and represents the Foundation in all judicial and extrajudicial actions, in particular:
 1. represents the Foundation outside,
 2. executes current and general management of the Foundation’s assets,
 3. sets the rules of employment, remuneration and the amount of money for employees’ salaries, in a manner consistent with the Founders and Foundation Board’s guidelines, if it has been set up.
 4. presents periodic and multi-annual action plans to the Founders and the Foundation Board, if it has been set up.
 5. opens and closes branches and other organisational units of the Foundation with the consent of the Founders and the Foundation Board, if it has been set up.
 6. In addition, it is the responsibility of the Board of Directors to make decisions in all non-proprietary cases of other bodies.
 • 14
 1. To make and accept declarations on behalf of the Foundation is entitled:
 1. in case of single-member management: member of the Board of Directors himself,
 2. in case of multi-person management: each member of the Board of Directors,
 3. To make and accept declarations on behalf of the Foundation, in cases amounting to more than 1.000.000,00 zł (one million zloty) prior consent of the Founders and the Foundation Board (if it has been set up) is required.
 1. FOUNDATION BOARD
 • 15
 1. In the Foundation, the Foundation Board may be set up. The Foundation Board consists of 2 (two) to 4 (four) members.
 2. Members of the Foundation Board shall be appointed for an indefinite period of time as follows:
 1. The Founder Igor Baginskyi has the right to appoint and revoke one Member of the Foundation Board;
 2. The Founder Oleksandr Borzenko has the right to appoint and revoke one Member of the Foundation Board;
 3. other members of the Foundation Board shall be appointed by unanimous resolution of the Foundation Board.
 1. In case of Founder’s death or if the Founder is unable to perform his functions, subject to §18 par. 3 and 4 of these Statutes, the member of the Foundation Board who was appointed by this Founder, is appointed by the unanimous resolution of the Foundation Board.
 2. The Foundation Board member shall not be:
 1. Board of Directors’ member,
 2. chief accountant employed by the Foundation, solicitor or lawyer, and another employee who is directly subordinate to a member of the Board of Directors;
 3. a person sentenced for an offence of wilful misconduct, prosecuted on public charges, or a tax offense.
 4. The term of office of the Foundation Board’s member shall expire as a result of:
 1. death,
 2. złożenia pisemnej rezygnacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że rezygnacja ta jest skuteczna z chwilą doręczenia jej Zarządowi,
 3. odwołania uchwałą Rady Fundacji,
 4. odwołania przez Fundatora.
 1. Członków Rady Fundacji odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały. Członków Rady Fundacji powołanych Fundatora, odwołać może tylko Fundator.
 2. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić  w szczególności w przypadku:
 1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
 2. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji, zatwierdzonego przez Fundatorów.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • 16
 1. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał powziętych na posiedzeniach.
 2. Jeżeli przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej dwóch członków Rady Fundacji powołanych przez Fundatorów w trybie wskazanym w §15 ust. 2 lit a i b) niniejszego statutu. W przypadku, gdy wygaśnie mandat wszystkich członków Rady Fundacji powołanych przez Fundatora w trybie §15 ust. 2 lit a i b) niniejszego statutu i niemożliwe jest powołanie przez Fundatora nowych członków Rady Fundacji, dla ważności podejmowanych uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 5. Z przyczyn ważnych dotyczących działalności Fundacji, Zarząd zwraca się do Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji.
 6. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane za pomocą listów poleconych, wysłanych przynajmniej na 7 dni  przed terminem Zgromadzenia.  Zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Fundacji pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 7. W zawiadomieniu należy określić w szczególności dzień, godzinę i miejsce odbycia posiedzenia Rady Fundacji oraz szczegółowy porządek spraw, które będą przedmiotem posiedzenia.
 8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Fundacji, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.
 9. Członkom Rady Fundacji może być przyznane wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Fundacji i wykonywanie nadzoru lub zwrot uzasadnionych kosztów, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • 17
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
 1. zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji;
 2. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji;
 3. przyjmowanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
 4. kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów Fundacji;
 5. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji;
 6. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane przez Honorową Radę Patronów, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków;
 7. podejmowaniu uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją, zatwierdzanych przez Fundatorów;
 8. decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości, zatwierdzane przez Fundatorów;
 9. uchwalanie zmian w statucie Fundacji, zatwierdzanych przez Fundatorów, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu;
 10. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji, zatwierdzanej przez Fundatora, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.
 11. Po śmierci Fundatora, bezskuteczna jest decyzja o likwidacji Fundacji przez Radę Fundacji oraz zmiana statutu Fundacji przez Radę Fundacji, w zakresie nazwy Fundacji, celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
 1. UPRAWNIENIA FUNDATORA
 • 18
 1. Bez względu na uprawnienia przyznane innym organom w niniejszym Statucie, Fundatorzy uprawnieni są do samodzielnego dokonywania, w każdym czasie, następujących czynności:
 1. dokonywania zmian statutu Fundacji w drodze jednomyślnej decyzji,
 2. powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji w drodze jednomyślnej decyzji,
 3. w uzasadnionych przypadkach zawieszenia lub zmiany uchwał Rady Fundacji lub Zarządu w drodze jednomyślnej decyzji,
 4. likwidacji Fundacji w drodze jednomyślnej decyzji.
 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o zgodzie Fundatora lub zatwierdzeniu przez Fundatora, zgoda oraz zatwierdzenie muszą być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W razie śmierci Fundatora Igora Baginskiy lub trwałej niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji wszelkie uprawnienia  Fundatora Igora Baginskiy,  w tym prawo do powoływania i odwoływania członków organów Fundacji, określone w niniejszym Statucie przechodzą na Svietlanę Baginska. W takiej sytuacji  Svietlana Baginska wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Fundatora Igora Baginskyi określone w niniejszym statucie i ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „Fundatorze” będzie się przez to rozumiało Svietlanę Baginska.
 3. W razie śmierci Fundatora Oleksandra Borzenko lub trwałej niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji wszelkie uprawnienia  Fundatora Oleksandra Borzenko, w tym prawo do powoływania i odwoływania członków organów Fundacji, określone w niniejszym Statucie przechodzą na IrinęDyakova. W takiej sytuacji  Irina Dyakova wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Fundatora Oleksandra Borzenko określone w niniejszym statucie i ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „Fundatorze” będzie się przez to rozumiało Irinę Dyakova.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 19
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Fundatorom, a w przypadku śmierci Fundatorów, majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 5. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu pełniący swą funkcję w dniu zaistnienia okoliczności powodującej likwidację Fundacji.
ABOUT US

Our History

Zdecydowana większość ludzi posiada niewłaściwe wyobrażenie na temat tego typu działalności człowieka. I nie zależy to od osiąganych sukcesów i zajmowanego szczebla na drabinie społecznej. Mówię o tym z takim przekonaniem, ponieważ sam należałem do tej większości. Według przeciętnego śmiertelnika działalnością charytatywną zajmują się ludzie z wrodzoną zwiększoną empatią, z wyostrzonym współczuciem w stosunku do nieszczęśliwych i cierpiących, można powiedzieć – jak święta Matka Teresa z Kalkuty. Jednakże to nie tak wygląda.

Teraz już wiem, że w większości wypadków dobroczynnością zaczynają zajmować się ludzie, którzy sami przeżyli ogromny stres. Stres, który odwrócił im o 180 stopni cały świat. Stres, który usunął ze świadomości, wydawać by się mogło, że niewzruszone, zdobyte dzięki doświadczeniu i całkowicie logiczne pojęcia na temat poglądów i natury człowieka, jak również o naturze naszych relacji międzyludzkich.

W wyniku kataklizmów, nieuleczalnych chorób, wojny ktoś bezpośrednio zetknął się z przerażającą niesprawiedliwością, bezsilnością i absolutną obojętnością systemu, który my jako rodzaj biologiczny budowaliśmy przez tysiąclecia. Teraz widzę, że pomyślnie działającymi fundacjami pomagającymi walczyć ludziom ze strasznymi, i najczęsciej nieuleczalnymi, chorobami kierują ci, którzy sami przeszli przez wszystkie kręgi piekielne, których dotknęły rozmaite choroby. Nikt poza nimi tak doskonale nie wie, z czym spotykają się i czego mogą oczekiwać w każdej fazie choroby ich towarzysze niedoli. Nikt, oprócz ludzi, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, nie może do końca zrozumieć ogromu tego bólu fizycznego i psychicznego.

Mniej więcej tak to wyglądało w moim życiu. Urodziłem się pod koniec lat 60-tych w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Od początku lat 90-tych dużo pracowałem: na swoją rodzinę, dzieci, na ich wykształcenie, godne życie, dobre mieszkanie w centrum miasta. I z pewnością wszystko by się toczyło bardzo przewidywalnie, gdyby nie WOJNA!!!

Żyć można w jakichkolwiek warunkach. Jesteśmy chyba jednymi z najlepiej dostosowujących się organizmów żywych. Jednakże w naszych czasach – czasach, kiedy możliwy jest szybki przelot samolotem na drugi koniec świata, kiedy myśli się o podboju innych planet, kiedy na wyciągnięcie ręki dostępne jest rozszyfrowanie łańcucha DNA – życie w miejscu, w którym w jednym momencie zniknęły normy społeczne – a szereg, wydawać by się mogło, normalnych ludzi zamienił się w bezdusznych średniowiecznych sadystów, gdzie życie Twoje i Twoich bliskich (nie mówiąc już o majątku) – nic nie znaczy i często zależy tylko od kaprysu człowieka z karabinem maszynowym lub od przypadkowych pocisków artyleryjskich. Ja i jeszcze prawie dwa miliony moich rodaków uznaliśmy to za niewłaściwe i, zabierając ze sobą tylko to, co niezbędne, porzuciliśmy naszą małą Ojczyznę. Ale najpierw zdążyliśmy zobaczyć to, co nazywa się „twarzą wojny” – ordy grabieżców, korzystających z okazji, by zabić i okraść. Zdążyliśmy zobaczyć zniszczone i spalone domy  i mieszkania wraz z ich mieszkańcami, skutki ostrzału artyleryjskiego – zabitych i rannych. Zdążyliśmy zobaczyć bezprawie i poczuć całkowitą bezsilność.

Jeżeli my, ludzie, możliwe jakimś cudem zasługujemy na swój los, to co złego zrobiły te niewinne istoty oddane nam bez reszty? Nie każdy miał możliwość zabrania ze sobą swojego zwierzaka. Pamiętam, jak jesienią 2014 roku biegały po Doniecku całe sfory rasowych psów i kotów, które przywykły do domowego zacisza. Nie rozumiały, gdzie podziało się ich wcześniejsze życie. Dlaczego właściciele ich porzucili? Nie wiem, co się z nimi stało, myślę, że zostały zastrzelone.

Można dużo opowiadać o odczuciach człowieka usiłującego zasnąć w odległości 300 metrów od baterii, która od zmroku do zmroku bez przerwy prowadzi ogień w stronę przeciwnika. A Ty z powodu chronicznego niewyspania czekasz z rezygnacją i bez emocji, czy nastąpi, czy też nie salwa zwrotna.

Długo można opowiadać o tym, jak na Ciebie i ludzi dzielących Twoją dolę czekało rozczarowanie wywołane obojętnym nastawieniem, a często nawet wrogością, swoich współobywateli i całej instytucji państwowej.

Dużo można opowiadać o niesprawiedliwym traktowaniu emerytów, którzy całe swoje życie i zdrowie poświęcili ojczyźnie. Oni według prawa również wrzucani są do jednego worka. Ale o tym można długo i nie tutaj…

Cały ten ból nie dochodzi do serca średniego statystycznego obywatela i nie powinien – człowiek powinien żyć, negatywne wydarzenia tylko utrudniają i tak niełatwe nasze istnienie. Ja sam przez to przeszedłem, muszę to przeboleć, chociaż tego nie chcę. Ale chcę oraz mogę pomóc tym, którzy zostali poszkodowani w tej sytuacji. Oto przyczyna, dla której zebrali się ludzie o podobnych poglądach i założyli tę fundację.

KAŻDEMU Z WAS ŻYCZĘ POKOJU I BOGA W SERCU!!!